Ieder lid bepaalt zijn of haar eigen privacy-voorkeuren

Privacy en persoonsgegevens

Een AVG-veilige en actuele gemeentegids

Een papieren gemeentegids, wijkgids of ledenlijst kwam vroeger veelvuldig voor. Deze gids lag dan bij de telefoon en daarmee was het mogelijk om onderling contact te onderhouden.

Deze papieren gemeentegids is niet AVG-veilig. Het (ergens) laten liggen van de gemeentegids, of zonder goed te verscheuren weggooien, zorgt ervoor dat andere personen (onbedoeld) privacy gevoelige persoonsgegevens in handen kunnen krijgen. Daarnaast is een papieren gids ook niet meer van deze tijd.

De ledenlijst in de Scipio App

De Scipio App is gekoppeld aan de ledenadministratie van uw kerk. De ledenlijst kan door uw gemeente beschikbaar gesteld worden aan alle gemeenteleden, net zoals de papieren gids van vroeger, maar dan altijd actueel.

Beveiligde omgeving

De ledenlijst en bijbehorende persoonsgegevens zijn beveiligd. Om uw telefoon of tablet te gebruiken dient u eerst een toegangscode in te tikken, uw gezicht te laten scannen of met uw vingerprint te ontsluiten. Daarnaast kan er voor het benaderen van persoonsgegevens in de app een extra toegangscode worden ingesteld.

De ledenlijst en bijbehorende persoonsgegevens zijn enkel en alleen beschikbaar voor geautoriseerde gemeenteleden. Een buitenstaander kan er dus niet bij en dit wordt gegarandeerd door de koppeling met de ledenadministratie. Indien een lid bijvoorbeeld verhuist naar een ander gemeente, dan kan hij of zij (automatisch) de ledenlijst niet meer raadplegen.

Delen van gegevens binnen de eigen gemeente

Persoonsgegevens mogen doorgegeven worden aan leden van de eigen gemeente. Denk bijvoorbeeld aan uitwisseling van adressen of relevante informatie voor organisatoren van activiteiten in de kerk.

De Scipio App is de veilige en praktische oplossing voor het registeren en verzamelen van persoonsgegevens. Alleen leden hebben toegang tot de ledenlijst. De Scipio App is de perfecte omgeving voor een digitale gemeentegids.

Veelgestelde vragen

Hiervoor worden vele instellingen geboden en de ledenlijst kan geheel naar eigen inzicht van de gemeente worden ingesteld.

Enkele mogelijkheden:

1. Alle leden worden getoond in de ledenlijst
2. Alleen de leden die de app werkelijk gebruiken worden in de ledenlijst getoond (deze leden kunnen in de app zelf bepalen welke gegevens ze wel of niet delen met andere leden)
3. De ledenlijst is geheel verborgen

Indien uw gemeente de ledenlijst in de Scipio App gebruikt of wil gaan gebruiken en u wilt niet dat uw gegevens hierin voorkomen, dan is dat geen probleem. U kunt dit zelf regelen door in de App uw eigen profiel op onzichtbaar te zetten. Wilt u de Scipio App niet gebruiken en u wilt ook niet voorkomen in de ledenlijst, ook niet als onzichtbaar profiel? Zelfs dat is mogelijk! U kunt bezwaar maken tegen opname in de Scipio App bij de ledenadministratie of het kerkelijk bureau. Daar kunnen
ze u geheel blokkeren. U komt dan in z’n geheel niet voor in de ledenlijst.

Het delen van persoonsgegevens aan de leden binnen de eigen kerkelijke gemeente is conform de AVG toegestaan en hier hoeft vooraf geen expliciete toestemming voor gevraagd te worden. De Scipio App is gekoppeld aan de ledenadministratie en hierdoor kan je garanderen dat alleen leden van de kerk toegang hebben tot de ledenlijst.

Naast het eenvoudig opzoeken van personen voor legio doeleinden, kan het beschikbaar stellen van de ledenlijst ook de gemeenschapszin bevorderen. Wellicht is uw buurman ook lid van de kerk maar ziet u hem eigenlijk nooit in de kerk. Dit kan een gespreksonderwerp worden. Dit is uiteraard een persoonlijke afweging.

Alleen actief geregistreerde personen, die in de ledenadministratie staan van uw kerkelijke gemeente, kunnen gegevens inzien van de eigen kerkelijke gemeente. Overige personen zoals gasten hebben geen toegang tot het besloten gedeelte (waaronder de ledenlijst) van de Scipio App.

Jazeker, hiervoor is een instelling beschikbaar.