Gebruik van de Scipio App – Collecte

Gemeenteleden en gasten kunnen hun gaven doen via de App.

Voor gemeenteleden:
Gemeenteleden kunnen werken met:
1. Een digitale portemonnee, werken met een tegoed of saldo.
of
2. Direct betalen van de gift.

Wordt er gebruik gemaakt van een tegoed, dan kan het lid gedurende de tijd dit tegoed uitgeven aan diverse collectedoelen.
Is het tegoed op, dan kan het tegoed weer worden opgewaardeerd.
Wordt er gebruik gemaakt van direct betalen, dan kan het lid aangeven voor welke doelen hij/zij een bedrag wil geven.

Een ‘tegoed opwaarderen’ of ‘direct betalen’ kan op de volgende manieren:
1. Geïncasseerd worden via Scipio Online (meest voordelige methode voor de kerk)
en / of
2. Betaald worden via iDeal

Voor gasten:
Gasten kunnen alleen betalen via iDeal.

U bepaalt zelf welke methoden u wilt ondersteunen
In het App Beheer kunt u via Collecte – Betalingen – Instellingen de gewenste betaalmethoden kiezen. De gemaakte instellingen gelden voor leden en gasten.

Wilt u de mogelijkheid van iDeal aanbieden, dan is het noodzakelijk dat er een Buckaroo account is aangemaakt.
Meer informatie over de betaalmogelijkheden, het aanvragen van een Buckaroo account en het instellen van de betaalmogelijkheden kunt u vinden in het App Beheer, via het scherm Collecte – Betalingen – Instellingen. We willen u adviseren deze informatie goed door te nemen.

Tip:
Om te mogen incasseren heeft u een ondertekende incassomachtiging nodig van het gemeentelid. Deze machtiging kunt u vervolgens eenvoudig inscannen en als bijlage toevoegen bij de persoon in Scipio Online.

Tip:
Bij de overgang van ‘saldo’ naar ‘direct betalen’, zal eerste het saldo van de gebruiker opgemaakt worden voordat men overschakelt naar direct kan betalen. Door een tegoed te hanteren, zijn er minder transactiekosten (alleen voor de opwaardering worden transactiekosten gerekend en de donaties vanuit het tegoed / saldo zijn gratis).

Meer informatie over de digitale collecte en het aanleggen van een incasso koppeling tussen de Scipio App en Scipio online kunt u vinden in onze instructievideo’s via https://www.scipio-app.nl/promotie-en-instructie/instructievideos/.

Is de koppeling tussen Scipio Online en de Scipio App gemaakt, dan kunt u de collectedoelen toevoegen waar gemeenteleden aan kunnen geven.

Wanneer een gemeentelid voor het eerst een opwaardering doet, maar er is nog geen banknummer geregistreerd, dan kan het lid het banknummer tijdens het opwaarderen meteen ingegeven.

Hiervoor is het noodzakelijk dat de optie De gebruiker kan IBAN toevoegen (indien deze ontbreekt in Scipio) bij de instellingen van de collectemodule in het App Beheer is aangezet.

Het gemeentelid dient vervolgens akkoord te gaan met de voorwaarde dat de betaling via automatische incasso verloopt
en dat het IBAN nummer wordt opgeslagen.

Tip:
Om te mogen incasseren heeft u een ondertekende incassomachtiging nodig van het gemeentelid. Deze machtiging kunt u vervolgens eenvoudig inscannen en als bijlage toevoegen bij de persoon in Scipio Online.

Als in de Scipio App een onjuist banknummer staat vermeld, dan kan het banknummer in Scipio Online worden aangepast. Bij de eerstvolgende synchronisatie zal het nieuwe banknummer ook getoond worden in de Scipio App.

Er kan één banknummer worden geregistreerd waar de opwaarderingen of betalingen op binnenkomen.
Maakt u gebruik van automatische incasso, dan is dit het rekeningnummer wat geregistreerd is in het fonds in Scipio Online.
Voor het betalen via iDeal is dit het rekeningnummer wat gekoppeld is in uw Buckaroo-account.

Nee, heeft u meerdere collectedoelen in de Scipio App, dan hoeft u hiervoor geen aparte fondsen aan te maken in Scipio Online.

Alle collectetransacties worden afgehandeld via 1 fonds in Scipio Online.
De opbrengsten per collectedoel kunnen opgevraagd worden in het App Beheer (door de app beheerder).

Meer informatie over het aanmaken van fondsen kunt u vinden in onze instructievideo Koppeling Scipio Online voor de Digitale Collecte via https://www.scipio-app.nl/promotie-en-instructie/instructievideos/.

In het App Beheer kunnen meerdere collectedoelen worden toegevoegd. Een nieuw doel kan aangemaakt worden door vanuit de collecte-module te klikken op de knop Collecte toevoegen.

De collectedoelen worden in de Scipio App gesorteerd op einddatum en eindtijd weergegeven.
Dit betekent dat de eerste collecte die afloopt bovenaan weergegeven wordt.
U kunt de collectedoelen sorteren door de einddatum en eindtijd aan te passen.

Meer informatie over het incasseren van de betalingen uit de Scipio App kunt u vinden in onze uitgebreide handleiding Incassoproces Scipio App.

Nee, het betreft hier een eenmalige incasso van het bedrag dat is opgewaardeerd of betaald door het lid.
Indien een lid bijvoorbeeld € 25,00 betaald, dan wordt er eenmalig € 25,00 geïncasseerd.
De volgende keer dat een lid weer een bedrag opwaardeert of betaald, zal dit nieuwe bedrag geïncasseerd worden.

iDeal wordt als betaalmogelijkheid ondersteund. Handig voor als u ook wilt dat uw gasten mee kunnen doen met de collecte!
Wilt u deze betaalmogelijkheid beschikbaar stellen in uw app, dan is het noodzakelijk dat er een Buckaroo account wordt aangemaakt. Meer informatie over het aanmaken van een Buckaroo account kunt u vinden via Een Buckaroo account aanvragen.

Beschikt u over een Buckaroo account, dan kan het betalen via iDeal aangezet worden in het beheer van de app, via het scherm Collecte – Betalingen – Instellingen.

Als de gasten toegang aanstaat en de collectemodule voor gasten beschikbaar is, dan kunnen ook gasten meedoen met de collecte.
Omdat gasten niet voorkomen in uw Scipio Online administratie, is het noodzakelijk dat de betaalmogelijkheid iDeal is geactiveerd.

Meer informatie over gasten toegang kunt u ook vinden in onze instructievideo Gasten toegang:

Indien het banknummer niet bekend is, dan kan het gemeentelid zijn/haar banknummer zelf ingeven. Daarna kan er een opwaardering plaatsvinden via bijvoorbeeld automatische incasso. De incasso zal dan plaatsvinden vanaf het door het gemeentelid ingegeven banknummer.

Tip:
Om te mogen incasseren heeft u een ondertekende incassomachtiging nodig van het gemeentelid. Deze machtiging kunt u vervolgens eenvoudig inscannen en als bijlage toevoegen bij de persoon in Scipio Online.

Het banknummer dat geregistreerd staat in Scipio Online wordt gebruikt voor de opwaardering per automatische incasso.

Wanneer het gemeentelid van bank wisselt, kunt u het banknummer aanpassen.
Dit zal overigens ook moeten voor toezeggingen zoals Kerkbalans/VVB.

Tip:
Om te mogen incasseren heeft u een ondertekende incassomachtiging nodig van het gemeentelid. Deze machtiging kunt u vervolgens eenvoudig inscannen en als bijlage toevoegen bij de persoon in Scipio Online.

De keuze om giften direct te betalen en geen gebruik te maken van een tegoed, zal meer transacties opleveren, waardoor de transactiekosten kunnen toenemen.

Wordt er gegeven voor meerdere doelen, dan worden deze donaties gebundeld en wordt de totaalsom afgerekend.
Uw gemeente betaalt in dit geval dus geen transactiekosten per doel, maar over de totale gift.

Ter vergelijking: Wordt er gebruik gemaakt van een tegoed, in plaats van direct betalen, dan worden er alleen transactiekosten betaald over de opwaardering. De afzonderlijke donaties vanuit het tegoed zijn dan gratis.

Ziet u geen opwaarderingen of donaties in de incassolijst in Scipio Online, dan zijn de fondsen in Scipio Online niet correct ingesteld.
Controleer in Scipio Online de onderstaande gegevens:

  • Het fonds dat gebruikt wordt voor de Scipio App heeft als fondssoort de waarde “Scipio App”
  • Er is in Scipio Online slechts één (1) fonds aanwezig waar het fondssoort ingesteld staat op “Scipio App”
  • Alle incassantgegevens zijn in dit fonds ingevuld.

De fondsgegevens kunt u in Scipio Online vinden via “Beheer – Instellingen – Mijn gemeente – Gemeente instellingen – Onderhoud fondsen, contributies en projecten”. Zodra de gegevens correct zijn ingevuld, worden de transacties automatisch zichtbaar in de incassolijst.