Gebruik van de Scipio App – Collecte

Hoe werkt de collecte in de app?

Meer informatie over de digitale collecte en het aanleggen van een incasso koppeling tussen de Scipio App en Scipio online kunt u vinden in onze instructievideo’s via https://www.scipio-app.nl/promotie-en-instructie/instructievideos/.

Is de koppeling gelegd, dan kunt u collectedoelen toevoegen waar gemeenteleden aan kunnen geven.
Gemeenteleden kunnen in de app een tegoed opwaarderen, vergelijkbaar met het bijvoorbeeld collectebonnen.
Dit tegoed kan door het lid uitgegeven worden aan doelen naar eigen inzicht.
Het tegoed kunt u vervolgens incasseren via Scipio Online, of kan direct afgerekend worden via iDeal.
Bij de instellingen in het beheer van de app, via het tabblad betalingen, kunt u betaalmogelijkheden en de betaalinstellingen voor de collecte beheren.
Maakt u gebruik van de iDeal betaalmogelijkheid, dan kunnen gasten bijvoorbeeld ook bijdragen aan de collecte.

Kunnen er meerdere collectedoelen worden gekoppeld aan de Scipio App?

Via het beheer van de app kunnen meerdere collectedoelen worden toegevoegd. Een nieuw doel kan aangemaakt worden door vanuit de collecte-module te klikken op de knop Collecte toevoegen.

Op welke manieren kan er gegeven worden voor een collecte?

De Scipio App biedt 2 betaalmethoden:
1) Gebruikers kunnen hun saldo opwaarderen waarbij de giften van het saldo worden afgeboekt
2) Gebruikers kunnen direct een betaling doen

Via Collecte – Betalingen – Instellingen in het beheer van de app kan de gewenste betaalmethode gekozen worden.
Bij de overgang van ‘saldo’ naar ‘direct betalen’, zal eerste het saldo van de gebruiker opgemaakt worden voor ze direct kunnen betalen.
Tip: Door een saldo te hanteren, zijn er geen of minder transactiekosten.

Welke betaalmogelijkheden worden er geboden voor de collecte?

Gebruikers kunnen via automatische incasso of via iDeal betalen.
De automatische incasso verloopt via Scipio Online. Hiervoor is het noodzakelijk dat uw gemeente gebruik maakt van Scipio Online en een incassocontract heeft afgesloten met de bank.

Wilt u gebruik maken van de mogelijkheid om via iDeal te betalen, dan is het noodzakelijk dat er een Mollie account is aangemaakt.

Meer informatie over de betaalmogelijkheden, het aanvragen van een Mollie account en het instellen van de betaalmogelijkheden kunt u vinden in het beheer van de app, via het scherm Collecte – Betalingen – Instellingen. We willen u adviseren deze informatie goed door te nemen.

Hoe werkt het betalen via automatische incasso?

Meer informatie over het incasseren van de betalingen uit de app kunt u vinden in onze uitgebreide handleiding Incassoproces Scipio App.

Kan er betaald worden via iDeal?

iDeal wordt als betaalmogelijkheid ondersteund. Handig voor als u ook wilt dat uw gasten mee kunnen doen met de collecte!
Wilt u deze betaalmogelijkheid beschikbaar stellen in uw app, dan is het noodzakelijk dat er een Mollie-account wordt aangemaakt. Meer informatie over het aanmaken van een Mollie account kunt u vinden via www.mollie.com.

Beschikt u over een Mollie account, dan kan het betalen via iDeal aangezet worden in het beheer van de app, via het scherm Collecte – Betalingen – Instellingen.

Hoe werkt geven voor gasten?

Als de gasten toegang aanstaat en de collectemodule voor gasten beschikbaar is, dan kunnen ook gasten meedoen met de collecte.
Omdat gasten niet voorkomen in uw Scipio Online administratie, is het noodzakelijk dat de betaalmogelijkheid iDeal is geactiveerd.

Meer informatie over gasten toegang kunt u ook vinden in onze instructievideo Gasten toegang via https://www.scipio-app.nl/promotie-en-instructie/instructievideos/

We weten het banknummer van een gemeentelid niet, wat nu?

Indien het banknummer niet bekend is, dan kan het gemeentelid zijn/haar banknummer zelf ingeven. Daarna kan er een opwaardering plaatsvinden via bijvoorbeeld automatische incasso. De incasso zal dan plaatsvinden vanaf het door het gemeentelid ingegeven banknummer.

We hebben een oud banknummer geregistreerd van een gemeentelid, hoe verander ik deze?

Het banknummer dat geregistreerd staat in Scipio Online wordt gebruikt voor de opwaardering per automatische incasso. Indien het gemeentelid van bank wisselt, kun je het banknummer aanpassen. Dit zal overigens ook moeten voor toezeggingen zoals Kerkbalans/VVB.

Als je kiest voor de optie “direct betalen”, zijn er mogelijk veel kleine transacties, wat is het effect hiervan op het kostenplaatje?

De keuze om giften direct te betalen en geen gebruik te maken van een tegoed, zal meer transacties opleveren, waardoor de transactiekosten kunnen toenemen.

Wordt er gegeven voor meerdere doelen, dan worden deze donaties gebundeld en wordt de totaalsom afgerekend.
Je betaalt in dit geval dus geen transactiekosten per doel, maar over de totale gift.

Ter vergelijking: Wordt er gebruik gemaakt van een tegoed, in plaats van direct betalen, dan worden er alleen transactiekosten betaald over de opwaardering. De afzonderlijke donaties vanuit het tegoed zijn dan gratis.