Samen verbeteren we de Scipio App

Samen met jou maken wij de Scipio App steeds beter. Zijn er functionaliteiten die jij mist in de App? Heb jij een goed idee? Laat het ons weten!

De Scipio App wordt gebruikt door vele kerken in Nederland. Binnengekomen verzoeken tot wijziging worden geclassificeerd via onderstaande procedure met bijbehorende spelregels.

De spelregels:

  • Het verzoek moet passen binnen de productvisie van de Scipio App
  • Verzoeken dienen breed gedragen te zijn en waarde toevoegen aan een brede gebruikersgroep
  • Het aantal keren dat een verzoek wordt ingediend, wordt afgewogen tegen de effort die voor een ontwikkeling nodig is
  • Het verzoek is realistisch (er wordt een kosten-baten-afweging gemaakt)

Op basis van deze spelregels worden verzoeken als volgt in behandeling genomen:

1. Het binnengekomen verzoek wordt geregistreerd op de wensenlijst
Op het moment dat er een verzoek tot functionele wijziging binnenkomt, registreren we deze in onze interne systemen. Er wordt door ons per verzoek bijgehouden hoe breed het verzoek gedragen wordt (het aantal keren dat een bepaald type verzoek wordt ingediend). Komt het verzoek veelvuldig voor, dan maken we samen met het ontwikkelteam een afweging of dit verzoek meegenomen kan worden in de verdere doorontwikkeling.  Niet elk verzoek wordt gerealiseerd!

2. Ik wil weten hoe het met mijn verzoek staat
Dat begrijpen we heel goed! Helaas kunnen we u dit niet mededelen. Het is voor ons niet mogelijk om de status van elke wens terug te koppelen. Gedane wijzigingen ziet u altijd terug in de App Store of Play Store. Ook worden deze in het App Beheer (indien relevant) zichtbaar gemaakt.

3. Het duurt zo lang totdat mijn verzoek behandeld wordt.
Ontwikkelen en testen kost veel tijd. Elke dag werken we aan de doorontwikkeling van de Scipio App. De ene keer is dit aan nieuwe functionaliteit, de andere keer aan interne verbeteringen. Wij geven hierbij geen release moment af voor wijzigingen.

Hoe kan ik mijn verzoeken kenbaar maken?

Verzoeken kunt u indienen via het ticketsysteem in het App beheer van de Scipio App.

Input van onze gebruikers wordt altijd zeer gewaardeerd, maar door de vele wensen en ideeën die wij ontvangen is het voor ons niet realistisch om op ieder verzoek inhoudelijk te reageren. De verzoeken worden op interne -niet publieke-  systemen bijgehouden en de status is niet per verzoek opvraagbaar.