In gesprek met NGK de Proosdij

De Scipio App is populair en wordt door steeds meer gemeenten gebruikt. De app biedt eindeloos veel mogelijkheden. Heel veel mensen hebben als kerklid ervaring met de app op de smartphone, maar wat komt er allemaal bij kijken vanuit de beheerderskant? Op welke manieren geeft men invulling aan de beheerdersrol? Welke modules zijn populair? Wat zien beheerders als de belangrijkste meerwaarde van de Scipio App? In een serie interviews met appbeheerders van verschillende gemeenten wordt antwoord gegeven op deze en andere vragen.

Voor dit eerste deel spraken we met NGK de Proosdij in Ede. De keuze om voor de Scipio App te gaan was in deze gemeente snel gemaakt.
Inmiddels is de app daar, met tweehonderdvijftig (!) unieke gebruikers per dag, zonder meer een groot succes. “We onderzoeken waarom leden de Scipio App juist wel of niet gebruiken, met die kennis kan je in actie komen.”

1: Waarom heeft uw gemeente voor de Scipio App gekozen?
Wij maakten al gebruik van Scipio Online voor de ledenadministratie. Doordat de Scipio App een koppeling heeft met Scipio Online, en over de juiste functionaliteiten beschikt, was het een no-brainer.

2: Waarvoor gebruiken jullie de Scipio App binnen de gemeente?
We zetten de app zo breed mogelijk in. In de praktijk wordt de app voor de volgende zaken gebruikt: het beschikbaar stellen van ledeninformatie, kringen, nieuws, agenda’s, belangrijke documenten. Daarnaast speelt de collecte een belangrijke rol, en posten we foto’s van evenementen en vacatures.

3: Vertel eens iets over uw rol als beheerder. Hoe zien deze werkzaamheden eruit? Wat vindt u zo leuk aan deze rol?
De Scipio App wijst zichzelf. Soms zijn er vragen over het gebruik. Ook het bekijken of nieuwe functies zinvol voor onze gemeente vormen een onderdeel van de werkzaamheden.

4: Hoe vaak (gemiddeld) wordt de app in uw gemeente dagelijks geraadpleegd?
Ongeveer 250 unieke gebruikers per dag.

“Doordat de Scipio App een koppeling heeft met de ledenadministratie, en over de juiste functionaliteiten beschikt, was het een no-brainer.”

NGK de Proosdij Ede

5: Als u één module van de Scipio App in de spotlight zou mogen zetten, welke zou dit dan zijn? En waarom juist deze module?
Ik kies er twee. Verbinding is cruciaal voor een gemeenschap. Elkaar kennen en weten wat er speelt. Daarom zijn zowel de “ledenlijst” als “nieuws” degene die bij ons met stip bovenaan staan.

6: Wat is volgens u de belangrijkste meerwaarde van de Scipio App?
Belangrijkste meerwaarde: op een veilige manier informatie uitwisselen en daarmee de onderlinge verbondenheid vergroten.

7: Wat voor tips heeft u voor andere gemeenten die de Scipio App gebruiken?
Alles wat je aandacht geeft, groeit. Zorg voor relevante en kwalitatieve content. En onderzoek vervolgens waarom leden de Scipio App juist wel of niet gebruiken. Met die kennis kan je in actie komen het gebruik te stimuleren.

8: Heeft u verder nog iets te melden/vertellen over de Scipio App?
Omdat er zoveel mee kan, kunnen mensen soms door de bomen het bos niet meer zien. Ons advies: durf weinig gebruikte functies daarom uit te zetten.