Media

Scipio App in de media

[Nederlands Dagblad, januari 2021] Waarom een app gebruiken voor het gemeenteleven? En wat is de beste app voor de kerk?

[Reformatorisch Dagblad, juli 2020] Gebruik kerkapps neemt hoge vlucht

[ISI Media, juni 2020] Eenvoudig kerkdiensten reserveren online: met deze reserveringssystemen kan dat gratis of goedkoop

[Nederlands Dagblad, mei 2020] Daling van de collecteopbrengst? Een kerkelijke donatie-app went snel

[Diaconaal Steunpunt, mei 2020] Kerkdiensten reserveren

[Kerk en Gezin, Erdee Media Groep, april 2020] Scipio app voor kerk en gezin

[De Stentor, april 2020] Digitale kerkdienst druk bezocht in crisistijd: ‘Mensen zoeken troost en gezelschap’

[Nederlands Dagblad, april 2019] Gemeenschap der heiligen per app

[Onderweg Online, november 2018] AVG en het jaarboekje

[Onderweg Online, januari 2018] Apps stimuleren het gemeenteleven

[Groningen.nl, januari 2017] Groningse IT-bedrijven ontwikkelen innovatieve kerk-app Scipio

[Steunpunt kerk en werk] Applicaties voor kerken