Direct geven voor meerdere doelen op één scherm.

Het nieuwe collecteren zet maximaal in op geef-gemak voor kerkleden.

Blog 3: Het nieuwe collecteren maakt geven nóg eenvoudiger

Het nieuwe collecteren is beschikbaar in de Scipio App! Met de nieuwe collectemodule komen we tegemoet aan de wensen van onze gebruikers. Door middel van drie blogs gaan we dieper in op de mogelijkheden die de nieuwe module te bieden heeft.

Kerken zijn financieel afhankelijk van giften van leden. Een groot deel hiervan komt binnen via collectes. De Scipio App krijgt binnenkort een grote update, waarmee gemeenten meer inkomsten kunnen genereren en tevens fors kunnen besparen op transactiekosten. Leden kunnen rekenen op een sterk verbeterde geef-ervaring en meer mogelijkheden.

Op deze pagina zetten we de diverse voordelen, voor zowel de leden als de gemeente, uiteen.