Gastentoegang in uw Scipio App: wat is het?

Wat is het?
Met gastentoegang kunt u personen die geen lid zijn van uw gemeente toegang geven tot specifieke modules in uw Scipio App.

Wie is gast?
Gastleden zijn leden die niet tot uw gemeente behoren. Gasten komen dan ook niet voor in uw ledenadministratie. Een gastlid heeft altijd een Scipio App-account. Dit is nodig om (in welke vorm dan ook) gebruik te kunnen maken van de Scipio App.

Het doel
Het doel van gastlidmaatschap is het verhogen van betrokkenheid, en om gasten kennis te laten maken met uw gemeente.

Voordelen

– Gasten kunnen via de app laten weten dat ze graag lid willen worden van uw gemeente
– Meer inkomsten: gasten kunnen gebruikmaken van de collecte (via de app, of via een QR-code)
– Rechtstreeks communiceren met gasten via pushmeldingen
– Gasten hebben een eigen menu en navigatiebar (afgeschermde omgeving)

Privacy gewaarborgd, ledenlijst niet toegankelijk
Gastleden hebben uitsluitend toegang wanneer dit in het appbeheer is geactiveerd.

Daarnaast kunt u per module aangeven of gasten toegang mogen hebben. Belangrijk: gasten hebben nooit toegang tot persoonsgegevens of de ledenlijst.