In gesprek met Bert ten Cate van GKv Assen-Peelo

De Scipio App is populair en wordt door steeds meer gemeenten gebruikt. De app biedt eindeloos veel mogelijkheden. Heel veel mensen hebben als kerklid ervaring met de app op de smartphone, maar wat komt er allemaal bij kijken vanuit de beheerderskant? Op welke manieren geeft men invulling aan de beheerdersrol? Welke modules zijn populair? Wat zien beheerders als de belangrijkste meerwaarde van de Scipio App? In een serie interviews met appbeheerders van verschillende gemeenten wordt antwoord gegeven op deze en andere vragen.

Voor dit derde deel spraken we met appbeheerder Bert ten Cate van GKv Assen-Peelo. De Scipio App wordt in deze gemeente intensief ingezet als communicatiemiddel, in de breedste zin van het woord. Zo maken werkgroepen en commissies er gretig gebruik van. “De lijst met populairste modules wordt met voorsprong aangevoerd door de Deel je moment-module.”

1: Waarom heeft uw gemeente voor de Scipio App gekozen?
Na vergelijking van meerdere opties, ter ondersteuning van de communicatie en voor het geven van bijdragen binnen onze gemeente, hebben we begin 2019 voor de Scipio App gekozen vanwege:
• De volledige integratie met onze Scipio Online-ledenadministratie, met betrekking tot leden- en kringgegevens, en tevens met de bijdragenadministratie voor collecten en VVB-toezeggingen.
• De koppeling met onze website-agenda met afspraken over het zaalgebruik van ons kerkgebouw.
• De zeer gestructureerde opzet van de beheeromgeving. Hierdoor was het beheer van veel items eenvoudig “uit te besteden”. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de makers van het kerkblad, de predikant voor een door hem te geven cursus, en commissies en werkgroepen voor de door hun te delen informatie.
• De mogelijkheid voor het eenvoudig zichtbaar maken van commissies, werkgroepen en functies, waarvoor leden zichzelf in- en uit kunnen schrijven.
• De interactiemogelijkheden bij meerdere menu onderdelen.
• De bescherming van persoonsgegevens.

2: Waarvoor gebruiken jullie de Scipio App binnen de gemeente?
De app wordt vooral gebruikt voor snelle, directe communicatie door de leden zelf,  en door werkgroepen en commissies. Daarnaast gebruiken we de app voor collectebijdragen en VVB-toezeggingen.

3: Vertel eens iets over uw rol als beheerder. Hoe zien deze werkzaamheden eruit? Wat vindt u zo leuk aan deze rol?
Door de gestructureerde opzet van de beheeromgeving en de “uitbesteding” van zaken, beperkt mijn rol zich vooral tot: adviseren over de mogelijkheden van de app, het beheren van de menustructuur en het verwerken van mutaties (met betrekking tot ledengegevens die in de app staan).

4: Hoe vaak (gemiddeld) wordt de app in uw gemeente dagelijks geraadpleegd?
Onze gemeente telt ongeveer vijfhonderdvijftig leden. Gemiddeld wordt de app dagelijks door honderdzeventig leden geraadpleegd.

“Veel leden wisten de VVB-module direct te vinden.”

Bert ten Cate, GKv Assen-Peelo

5: Als u één module van de Scipio App in de spotlight zou mogen zetten, welke zou dit dan zijn? En waarom juist deze module?
De lijst wordt met voorsprong aangevoerd door de Deel je moment-module, die met name door de interactiemogelijkheid voor veel verschillende vormen van communicatie wordt gebruikt. Van “lief en leed” tot mededelingen van commissies en werkgroepen, maar ook voor vragen over de inzet voor activiteiten. Nog een voorbeeld van een module die veel wordt gebruikt: na een indringende aanschrijving, om nog eens naar de Vaste Vrijwillige Bijdrage te kijken, wisten veel leden de VVB-module direct te vinden.

6: Wat is volgens u de belangrijkste meerwaarde van de Scipio App?
De communicatie- en geefmogelijkheden, bij een beperkte beheerinspanning (geen ICT-kennis noodzakelijk). Dit in combinatie met een betrokken helpdesk waar je altijd op terug kunt vinden.

7: Wat voor tips heeft u voor andere gemeenten die de Scipio App gebruiken?
Bij het vele gebruik van de Deel je moment-module moet je soms wat bijsturen, in de richting van andere modules. Dit om te voorkomen dat het een discussieplatform wordt.

8: Heeft u verder nog iets te melden/vertellen over de Scipio App?
Ik ben gewoon een tevreden appgebruiker en beheerder.