In gesprek met Henk Nieuwenhuis van de Petrakerk Hardenberg-Centrum

De Scipio App is populair en wordt door steeds meer gemeenten gebruikt. De app biedt eindeloos veel mogelijkheden. Heel veel mensen hebben als kerklid ervaring met de app op de smartphone, maar wat komt er allemaal bij kijken vanuit de beheerderskant? Op welke manieren geeft men invulling aan de beheerdersrol? Welke modules zijn populair? Wat zien beheerders als de belangrijkste meerwaarde van de Scipio App? In een serie interviews met appbeheerders van verschillende gemeenten wordt antwoord gegeven op deze en andere vragen.

Voor dit vierde deel spraken we met appbeheerder Henk Nieuwenhuis van de Petrakerk Hardenberg-Centrum. De collectemodule doet het in deze gemeente zeer goed en er wordt veel gewerkt met groepen. Nieuwenhuis houdt graag de regie in handen. “Ik zie het als mijn taak de app zo doelmatig mogelijk in te richten en actueel mogelijk te houden.”

1: Waarom heeft uw gemeente voor de Scipio App gekozen?
Onze gemeente maakte al jaren enthousiast gebruik van Scipio Online voor de ledenadministratie. De app is daar een mooie aanvulling op, zeker als je de Plus-versie gebruikt. De collectemodule doet het zeer goed, deze betaalt zichzelf in feite terug. Een papieren adreslijst is dankzij de app niet meer nodig, bovendien zijn de gegevens altijd up to date. Fysieke postvakken zijn overbodig geworden.

2: Waarvoor gebruiken jullie de Scipio App binnen de gemeente?
Met name de Verjaardagenmodule en de Deel je moment-module worden veel gebruikt. Het tweewekelijkse kerknieuws is nu via de app te lezen en wordt slechts nog mondjesmaat in gedrukte vorm verspreid. Laten we ook de collectemodule niet vergeten. Vóór de coronaperiode werd er gewerkt met collectemunten, nu loopt het via de app. In de app staat een collecterooster. We hebben niet meer te maken met collectezakken en bovendien, nog veel belangrijker: het is een stuk voordeliger dan de betaalmogelijkheden via Givt.

3: Vertel eens iets over uw rol als beheerder. Hoe zien deze werkzaamheden eruit? Wat vindt u zo leuk aan deze rol?
Als beheerder zie ik het als mijn taak om de app zo doelmatig mogelijk in te richten en actueel mogelijk te houden.

4: Hoe vaak (gemiddeld) wordt de app in uw gemeente dagelijks geraadpleegd?
We zijn een gemeente met ruim zeshonderd leden, waaronder veel ouderen. Gemiddeld is de app in de afgelopen maand honderdvierentachtig keer per dag bezocht.

“We hebben niet meer te maken met collectezakken en, nog veel belangrijker: de collectemodule is een stuk voordeliger dan Givt.”

Henk Nieuwenhuis, Petrakerk Hardenberg-Centrum

5: Als u één module van de Scipio App in de spotlight zou mogen zetten, welke zou dit dan zijn? En waarom juist deze module?
Naast de collectemodule (zie antwoorden hierboven) ga ik dan voor de Groepen-module. Deze module werkt zeer plezierig, met name door de mogelijkheden om informatie binnen groepen uit te kunnen wisselen. Dit werkt een stuk makkelijker dan via WhatsApp.

6: Wat is volgens u de belangrijkste meerwaarde van de Scipio App?
De meerwaarde van de Scipio App is dat er veel minder drukwerk nodig is. Daarnaast is de informatie altijd actueel.

7: Wat voor tips heeft u voor andere gemeenten die de Scipio App gebruiken?
Bij de collectemodule kan op verschillende manieren informatie aan een doel worden gekoppeld. Denk hierbij aan een link naar een website, wanneer het om een bijzonder doel gaat.

8: Heeft u verder nog iets te melden/vertellen over de Scipio App?
Met betrekking tot communicatie: we hebben in de app informatie opgenomen over de fusie tussen de GKv en de NGK.