In gesprek met Hugo Geuverink van NGK Enschede

De Scipio App is populair en wordt door steeds meer gemeenten gebruikt. De app biedt eindeloos veel mogelijkheden. Heel veel mensen hebben als kerklid ervaring met de app op de smartphone, maar wat komt er allemaal bij kijken vanuit de beheerderskant? Op welke manieren geeft men invulling aan de beheerdersrol? Welke modules zijn populair? Wat zien beheerders als de belangrijkste meerwaarde van de Scipio App? In een serie interviews met appbeheerders van verschillende gemeenten wordt antwoord gegeven op deze en andere vragen.

Voor dit vijfde deel spraken we met appbeheerder Hugo Geuverink van de NGK Enschede. In deze gemeente worden heel veel verschillende facetten van de app gebruikt. Van nieuws tot documentatie, van verjaardagen tot het kerkblad. Gelukkig is Geuverink samen met zijn collega-appbeheerder digitaal goed onderlegd. “Er is sprake van een duidelijke taakverdeling; de ene beheerder doet het werk, de ander is back-up.”

1: Waarom heeft uw gemeente voor de Scipio App gekozen?
Voor de ledenadministratie van onze gemeente gebruiken we Scipio Online, dat is een gemakkelijk te beheren systeem. Het is dus min of meer logisch dat je dan voor de Scipio App kiest. De app is eenvoudig te beheren en bovendien gekoppeld met de ledenadministratie van Scipio Online. Dat betekent dat je een ledenlijst hebt die altijd up to date is. Daarnaast zijn we heel blij dat de app tijdens de coronaperiode in gebruik was. Op dit moment zijn er driehonderdeenentwintig actieve gebruikers, op een aantal van zevenhonderdzesenvijftig leden.

2: Waarvoor gebruiken jullie de Scipio App binnen de gemeente?
Op dit moment gebruiken wij de Scipio App voor: nieuws uit de gemeente, Deel je Moment, verjaardagen, de ledenlijst, als contactmogelijkheid voor gemeenteleden, het kerkblad, weekinformatie, diverse documenten en voor verschillende groepen.

3: Vertel eens iets over uw rol als beheerder. Hoe zien deze werkzaamheden eruit? Wat vindt u zo leuk aan deze rol?
Onze gemeente heeft twee beheerders, die naast de Scipio App ook Scipio Online beheren. Een eenvoudige taak omdat we beiden digitaal goed onderlegd zijn. Dit is ook ons dagelijks werk. Er is sprake van een duidelijke taakverdeling; de ene beheerder doet het werk, de ander is back-up. Zo lopen er geen afspraken door elkaar.

4: Hoe vaak (gemiddeld) wordt de app in uw gemeente dagelijks geraadpleegd?
Gemiddeld kunnen we rekenen op honderdzesenveertig gebruikers per dag.

“Ik kies dan voor de Deel Je Moment-module. Deze wordt het meest intensief gebruikt, ruim drieduizend keer per maand.”

Hugo Geuverink, NGK Enschede

5: Als u één module van de Scipio App in de spotlight zou mogen zetten, welke zou dit dan zijn? En waarom juist deze module?
Ik kies dan voor de Deel Je Moment-module, deze wordt het meest intensief gebruikt; ruim drieduizend keer per maand. Daarna volgt de Verjaardagenmodule met achttienhonderd bezoeken per maand. De berichten in de Deel je Moment-module variëren van (foto)verslagen van activiteiten, tot oproepen, bedankjes en aankondigingen.

6: Wat is volgens u de belangrijkste meerwaarde van de Scipio App?
In coronatijd is het een belangrijk instrument gebleken voor de onderlinge communicatie tussen leden. Met de Scipio App bleef het mogelijk elkaar te informeren. Het is daarnaast fijn dat de bescherming van persoonsgegevens gewaarborgd is en dat gegevens alleen beschikbaar zijn binnen onze gemeente.

7: Wat voor tips heeft u voor andere gemeenten die de Scipio App gebruiken?
Blijf in contact met elkaar, het blijkt iedere keer weer dat je van elkaar kunt leren. En wordt lid van de Scipio Gebruikersvereniging, altijd handig om daar ook ervaringen te delen en op te doen.

8: Heeft u verder nog iets te melden/vertellen over de Scipio App?
Het komt niet dagelijks voor dat je een module wil installeren/gebruiken. Het is altijd handig om hier een beetje mee te oefenen.