In gesprek met Evert Waaijenberg van Kruiskerk Nijkerk (PKN)

De Scipio App is populair en wordt door steeds meer gemeenten gebruikt. De app biedt eindeloos veel mogelijkheden. Heel veel mensen hebben als kerklid ervaring met de app op de smartphone, maar wat komt er allemaal bij kijken vanuit de beheerderskant? Op welke manieren geeft men invulling aan de beheerdersrol? Welke modules zijn populair? Wat zien beheerders als de belangrijkste meerwaarde van de Scipio App? In een serie interviews met appbeheerders van verschillende gemeenten wordt antwoord gegeven op deze en andere vragen.

Voor dit zevende deel spraken we met appbeheerder Evert Waaijenberg van Kruiskerk Nijkerk. Deze gemeente maakt gebruik van een Premium-account en kan daarmee rekenen op maatwerk. “Bij ons in de gemeente proberen we iedereen actief bij de app te betrekken. Dit doen we door informatiesessies te organiseren, en de app up-to-date te houden.”

1: Waarom heeft uw gemeente voor de Scipio App gekozen?
Als gemeente hadden we een aantal jaren geleden een andere app. Toen de ontwikkeling van deze app werd gestopt, zijn we gaan kijken wat de alternatieven waren. Een app zelf ontwikkelen was te kostbaar. We hebben het nog een tijdje geprobeerd met een webapp, maar we merkten dat we hier functionaliteiten in misten. Naar aanleiding daarvan zijn we vanuit de werkgroep communicatie gaan kijken wat de eisen zijn voor een app die aansluit op de wensen van onze gemeente. De Scipio App kwam toen als beste uit de test.

2: Waarvoor gebruiken jullie de Scipio App binnen de gemeente?
Vanuit de Kruiskerk App groep hebben we de meeste modules in gebruik. We zien dat Deel je Nieuws (Deel-je-Moment), de ledenlijst en de groepen het meest gebruikt worden. Via Deel-je-Nieuws wordt er actief vanuit verschillende leden van de gemeente nieuws gedeeld. De ledenlijst wordt gebruikt om informatie over de leden op te zoeken en de groepen worden voor veel verschillende doelen gebruikt. Hierdoor ontstaan leuke initiatieven binnen de gemeente.

3: Hoe vaak (gemiddeld) wordt de app in uw gemeente dagelijks geraadpleegd?
De app wordt ruim tweehonderd keer per dag geraadpleegd. Dit komt mede door de diverse modules die allemaal intensief worden gebruikt door de leden.

“Belangrijkste meerwaarde: het binnen de gemeente in contact zijn, en het op verschillende manieren delen van informatie.”

Evert Waaijenberg, Kruiskerk Nijkerk

4: Als u één module van de Scipio App in de spotlight zou mogen zetten, welke zou dit dan zijn? En waarom juist deze module?
De ledenlijst. Deze is van toegevoegde waarde, omdat deze de communicatie tussen de kerkleden onderling makkelijker maakt. Voorheen was dit alleen te zien via het jaarboekje, maar nu is dit heel mooi via de app op te zoeken. Doordat alleen leden van de gemeente toegang hebben tot de app is dit AVG-technisch ook geen probleem.

5: Wat is volgens u de belangrijkste meerwaarde van de Scipio App?
Belangrijkste meerwaarde: het samen binnen de gemeente in contact zijn, waarbij er op verschillende manieren informatie gedeeld wordt tussen de leden.

6: Wat voor tips heeft u voor andere gemeenten die de Scipio App gebruiken?
Probeer ervoor te zorgen dat er actief met de app wordt omgegaan. Bij ons in de gemeente proberen we dat te doen door af en toe informatiesessies te organiseren, en de app up-to-date te houden. Probeer ook te zorgen dat er veel informatie naar de app verplaatst wordt. Wij hebben er bijvoorbeeld ook voor gezorgd dat het wekelijkse kerkblad in een groep van de app digitaal te lezen is. Hierdoor hebben we op dit moment ruim tweehonderdvijfentwintig leden, die iedere week de mogelijkheid hebben om het weekblad digitaal via de app te lezen.

7: Heeft u verder nog iets te melden/vertellen over de Scipio App?
We zijn heel tevreden over de werking van de app. We zijn nu bezig met collecteren binnen de app en hopen ook dat dit een succes wordt. We hopen dat de app in ontwikkeling blijft en er nog nieuwe modules/functionaliteiten bij komen.