In gesprek met Jos en Irma Verweij van de Protestantse Wijkgemeente Martinikerk Groningen (PKN)

De Scipio App is populair en wordt door steeds meer gemeenten gebruikt. De app biedt eindeloos veel mogelijkheden. Heel veel mensen hebben als kerklid ervaring met de app op de smartphone, maar wat komt er allemaal bij kijken vanuit de beheerderskant? Op welke manieren geeft men invulling aan de beheerdersrol? Welke modules zijn populair? Wat zien beheerders als de belangrijkste meerwaarde van de Scipio App? In een serie interviews met appbeheerders van verschillende gemeenten wordt antwoord gegeven op deze en andere vragen.

Voor dit elfde deel spraken we met appbeheerders Jos en Irma Verweij van de Protestantse Wijkgemeente Martinikerk. Een thuiswedstrijd, want als Groningse onderneming zijn we natuurlijk bekend met de Martinikerk. Sterker nog: de bijbehorende Martinitoren is al van oudsher hét boegbeeld van de stad. We zijn dan ook trots dat de Scipio App wordt gebruikt binnen de muren van dit imposante bouwwerk. Hoe is de samenwerking eigenlijk tot stand gekomen? Waarvoor zet deze wijkgemeente de app precies in? Het antwoord op deze en andere vragen lees je hieronder. “De verjaardagenmodule doet het goed, want het is natuurlijk altijd leuk om even te kijken wie er jarig is!”

1: Waarom heeft uw gemeente voor de Scipio App gekozen?
Voordat we met de app begonnen maakte onze wijkgemeente reeds gebruik van Scipio Online, voor de ledenadministratie. De Scipio App was daardoor een logische keuze, gezien de koppeling tussen beide omgevingen.

2: Waarvoor gebruiken jullie de Scipio App binnen de gemeente?
We gebruiken het met name als platform om informatie te delen. Dankzij de Scipio App kunnen we op eenvoudige wijze de gemeente informeren, onder meer vanuit commissies en de kerkenraad. Leden gebruiken de app ook om zelf berichten te delen. Vrijwel alle digitale facetten van het gemeenteleven hebben we zodoende kunnen samenbrengen op één plek. Denk hierbij aan: de agenda, ledenlijst, kerkdienst gemist, liturgieën, collectes, nieuwsbrieven, beleidsdocumenten, enz. Al dit soort zaken hebben een mooi plekje gekregen in de Scipio App.

3: Vertel eens iets over uw rol als beheerder. Hoe zien deze werkzaamheden eruit? Wat vindt u zo leuk aan deze rol?
Het is leuk om enthousiaste reacties te krijgen van gemeenteleden. Het is nog leuker als ze ook daadwerkelijk aan de slag gaan met de mogelijkheid om zelf iets te delen. Verder helpen we gemeenteleden die er niet helemaal uitkomen met inloggen, of een vraag hebben over een bepaald onderdeel van de app. Dan kijken we graag even mee.

4: Hoe vaak (gemiddeld) wordt de app in uw gemeente dagelijks geraadpleegd?
Gemiddeld genomen wordt de app honderdtwintig keer per dag geopend. Er zijn duidelijke pieken zichtbaar, rond het moment dat onze wekelijkse nieuwsbrief wordt verzonden, en uiteraard ook op zondagen.

“De Scipio App brengt alles op één plek samen en maakt communicatie tussen leden makkelijker.”

Jos Verweij, Protestantse Wijkgemeente Martinikerk

5: Als u één module van de Scipio App in de spotlight zou mogen zetten, welke zou dit dan zijn? En waarom juist deze module?
Als beheerder ben ik erg blij met de collectemodule, omdat deze de mogelijkheid biedt gedetailleerde informatie te geven bij een collecte. Het is leuk dat de opbrengst ook direct zichtbaar is en het is helemaal geweldig dat we de collectes nu maar één keer hoeven op te voeren, aangezien deze module ook voor gasten beschikbaar is. Qua gebruik staat bij ons de verjaardagenmodule bovenaan. Logisch, want het is leuk om elke dag even te kijken wie er jarig is!

6: Wat is volgens u de belangrijkste meerwaarde van de Scipio App?
Dat het alles wat we al hadden op één plek samenbrengt en de communicatie voor leden onderling makkelijker maakt. Dit allemaal de dankzij de diverse interactiemogelijkheden.

“We maakten al gebruik van Scipio Online, hierdoor was de Scipio App een logische keuze.”

Irma Verweij, Protestantse Wijkgemeente Martinikerk

7: Wat voor tips heeft u voor andere gemeenten die de Scipio App gebruiken?
Met behulp van RSS-feeds is er veel mogelijk in het samenbrengen van informatiestromen. Soms is het handig om iets extern te koppelen via Scipio Online (onze kerkdiensten bijvoorbeeld, die komen van kerktijden.nl). Een andere keer is het juist handiger om vanuit Scipio Online iets op te halen via deze techniek (bijvoorbeeld onze overige activiteiten, die laden wij op onze website in vanuit Scipio Online). Zo hoef je slechts op één plek zaken te registreren. Als je feeds wilt combineren of filteren is het handig om een speciale tool te gebruiken die feeds kan valideren.