In gesprek met Henk Bergsma van de Kruiskerk Meppel

De Scipio App is populair en wordt door steeds meer gemeenten gebruikt. De app biedt eindeloos veel mogelijkheden. Heel veel mensen hebben als kerklid ervaring met de app op de smartphone, maar wat komt er allemaal bij kijken vanuit de beheerderskant? Op welke manieren geeft men invulling aan de beheerdersrol? Welke modules zijn populair? Wat zien beheerders als de belangrijkste meerwaarde van de Scipio App? In een serie interviews met appbeheerders van verschillende gemeenten wordt antwoord gegeven op deze en andere vragen.

Voor dit tiende deel spraken we met appbeheerder Henk Bergsma van Kruiskerk Meppel. De Scipio App heeft binnen deze gemeente heel veel papieren communicatie vervangen. Er zijn meerdere appbeheerders actief, die werkzaam zijn in een wekelijks roulerend schema. Belangrijkste meerwaarde van de app is volgens Bergsma de mogelijkheid om snel te kunnen schakelen. “Je kunt mensen snel op de hoogte houden van wat er binnen de gemeente speelt.”

1: Waarom heeft uw gemeente voor de Scipio App gekozen?
De diaconie van de Kruiskerk was zich aan het oriënteren op mogelijkheden om digitaal te gaan collecteren. Ik zat op dat moment zelf in de diaconie. Vervolgens hebben we verschillende apps uitgebreid getest. Omdat onze gemeente al Scipio Online gebruikte voor de ledenadministratie, lag het voor de hand om te kiezen voor de Scipio App. In de testfase hebben we met een aantal diakenen en gemeenteleden de app uitgebreid getest. Iedereen was direct overtuigd van de toegevoegde waarde, ten aanzien van andere onderzochte apps. Mede dankzij onderdelen zoals de ledenlijst.

2: Waarvoor gebruiken jullie de Scipio App binnen de gemeente?
Eigenlijk heeft de Scipio App heel veel papieren communicatie vervangen. Denk hierbij aan: het kerkblad, activiteiten (agenda), de liturgie, nieuwsberichten. En we gebruiken de app natuurlijk voor de collecte!

3: Vertel eens iets over uw rol als beheerder. Hoe zien deze werkzaamheden eruit? Wat vindt u zo leuk aan deze rol?
Binnen onze gemeente zijn er drie beheerders, zodat we kunnen afwisselen. Elke beheerder heeft steeds een week dienst. In die week doe je alles wat nodig is om de app actueel te houden. In de praktijk komt dat neer op het beheren van agenda’s, het plaatsen van nieuwsberichten, het verwijderen van verouderde berichten, enz. Verder bedenken we graag hoe we activiteiten goed onder de aandacht kunnen brengen, bijvoorbeeld in de vorm van een melding bij het opstarten van de app, een pushbericht, of iets anders. Wat de beheerdersrol zo leuk maakt: juist het meedenken met gebruikers en het steeds zoeken naar manieren om de Scipio App nog aantrekkelijker te maken voor onze gemeenteleden.

4: Hoe vaak (gemiddeld) wordt de app in uw gemeente dagelijks geraadpleegd?
Gemiddeld zijn er een kleine 270 unieke gebruikers per dag. Vanzelfsprekend ligt er een piek in het gebruik op zondag (onder meer dankzij de collecte). Ook de ledenlijst en de Verjaardagen-module worden bovengemiddeld vaak geraadpleegd.

“De afgelopen jaren hebben wij al aan diverse omringende gemeenten voorlichting gegeven over de Scipio App. Erg leuk om te doen!”

Henk Bergsma, Kruiskerk Meppel

5: Als u één module van de Scipio App in de spotlight zou mogen zetten, welke zou dit dan zijn? En waarom juist deze module?
Best een lastige vraag, want er zijn veel modules. Ik wil er eigenlijk twee noemen:
– Meeleven (Documenten-module): hier zijn we mee gestart in de coronaperiode. Mensen konden elkaar toen niet ontmoeten, de kerkdiensten waren vooral online en het kerkblad komt maar eens in de twee weken uit. In de rubriek “Meeleven” geven de predikanten input over zaken die de voorgaande week in de gemeente actueel zijn geweest, waardoor het meeleven (gebed, kaartje, bezoek) een mooie impuls heeft gekregen.
– Deel Je Moment: steeds meer mensen delen mooie, grappige, ontroerende momenten met andere gemeenteleden. Het is erg leuk om op deze manier iets met elkaar te kunnen delen!

6: Wat is volgens u de belangrijkste meerwaarde van de Scipio App?
Je kunt op een snelle manier mensen op de hoogte houden van wat er binnen de gemeente speelt en de ledenlijst is altijd actueel.

7: Wat voor tips heeft u voor andere gemeenten die de Scipio App gebruiken
Zorg voor een groep enthousiaste beheerders en investeer, zeker in de opstartfase, veel tijd aan de introductie en promotie van de app. Zorg dat nieuwe gemeenteleden zo snel mogelijk de app kunnen gebruiken en probeer ook regelmatig om jongeren te enthousiasmeren. Last but not least: probeer mensen te overtuigen dat ze de meldingen aanzetten.

8: Heeft u verder nog iets te melden/vertellen over de Scipio App?
De afgelopen jaren hebben wij al aan diverse omringende gemeenten voorlichting gegeven over de Scipio App. Erg leuk om te doen!