In gesprek met Johan Oost van Koningskerk Deventer

De Scipio App is populair en wordt door steeds meer gemeenten gebruikt. De app biedt eindeloos veel mogelijkheden. Heel veel mensen hebben als kerklid ervaring met de app op de smartphone, maar wat komt er allemaal bij kijken vanuit de beheerderskant? Op welke manieren geeft men invulling aan de beheerdersrol? Welke modules zijn populair? Wat zien beheerders als de belangrijkste meerwaarde van de Scipio App? In een serie interviews met appbeheerders van verschillende gemeenten wordt antwoord gegeven op deze en andere vragen.

Voor dit negende deel spraken we met appbeheerder Johan Oost van Koningskerk Deventer. Binnen deze gemeente wordt de app zelfs gebruikt voor het plaatsen van vacatures. Oost geeft ons een kijkje in de keuken en legt uit hoe de keuze voor de Scipio App tot stand is gekomen. We mogen voorzichtig concluderen dat het in ieder geval een goede keuze is geweest. “De Scipio App is binnen onze gemeente niet meer weg te denken!”

1: Waarom heeft uw gemeente voor de Scipio App gekozen?
Er lag een wens om de interne en externe communicatie te verbeteren, door onder meer onze website te vernieuwen. Daarnaast waren er plannen om MsOffice365 te implementeren en de nieuwsbrief, gebedskalender, ledenlijst en andere communicatiekanalen tegen het licht te houden. Daarbij hebben we gekeken naar alle mogelijkheden die automatisering ons te bieden heeft. Misschien wel de voornaamste reden dat de Scipio App aansloot op onze wensen, is dat het integreerde met de ledenadministratie (Scipio Online).

2: Waarvoor gebruiken jullie de Scipio App binnen de gemeente?
Een opsomming van de onderdelen die binnen de gemeente worden ingezet:

• Agenda;
• Doordeweekse activiteiten en diensten, inclusief plaatsen van roosters (wie heeft welke taak?);
• Plaatsen dagelijkse gebedspunten;
• Ledenlijst;
• Nieuws (plaatsen kerkelijke berichten)
• Verjaardagen;
• “Leef mee” – berichten door en voor gemeenteleden;
• Archief van onze (gemeentelijke) nieuwsbrief Trinitas;
• Gemeentelijke informatie;
• Vacatures;
• Collecties van foto’s;
• FAQ;
• Collecte;
• Kerkdienst meekijken (mogelijkheid om kerkdienst terug te kijken)

3: Vertel eens iets over uw rol als beheerder. Hoe zien deze werkzaamheden eruit? Wat vindt u zo leuk aan deze rol?
We werken in een team van drie appbeheerders. Samen creëren we de content, onder meer voor de wekelijkse online nieuwsbrief (Trinitas). Dit doen we allemaal zelf. Uitzondering is de rubriek “Leef mee”, waarin gemeenteleden zelf iets kunnen doorgeven. Na enige monitoring plaatsen we dit dan door in de Deel Je Moment-module. Gemiddeld plaatsen we eens in de twee weken iets nieuws. Het mooie is dat ook veel senioren in de gemeente positief reageren en, soms met wat hulp van ons, de app eenvoudig op hun smartphone hebben geïnstalleerd.

4: Hoe vaak (gemiddeld) wordt de app in uw gemeente dagelijks geraadpleegd?
De afgelopen twaalf maanden is de app gemiddeld ongeveer vierhonderddertig keer per dag geraadpleegd.

“Het gemak waarmee informatie ieder moment en voor elk lid beschikbaar is, draagt bij aan het onderlinge vertrouwen.”

Johan Oost, Koningskerk Deventer

5: Als u één module van de Scipio App in de spotlight zou mogen zetten, welke zou dit dan zijn? En waarom juist deze module?
Dan ga ik voor de agendamodule. De gebedskalender (agendamodule) kan gekoppeld worden aan ons intranet, en daarmee geactualiseerd worden naar aanleiding van concrete gebeurtenissen. Daarnaast gebruiken we de collectemodule voor het digitaal collecteren en “Leef mee” (Deel Je Moment) mag ook wel even in de spotlight staan, aangezien deze module steeds vaker wordt gebruikt.

6: Wat is volgens u de belangrijkste meerwaarde van de Scipio App?
Het gemak waarmee veel gemeentelijke informatie voor ieder lid op elk moment van de dag toegankelijk is. Hiermee draagt het positief bij aan onderling vertrouwen en medeleven onder de leden.

7: Wat voor tips heeft u voor andere gemeenten die de Scipio App gebruiken?
Een koppeling met het intranet kan handig zijn, zodat informatie op meerdere plekken gedeeld kan worden. Denk hierbij aan roosters, die dankzij de koppeling ook direct zichtbaar zijn in de Scipio App.

8: Heeft u verder nog iets te melden/vertellen over de Scipio App?
Mijn inziens is de Scipio App een enorme verrijking van de mogelijkheden, voor alle gebruikers. Indien mensen vragen hebben of meer informatie, dan wil ik samen met mijn collega Matthijs Draijer met alle plezier uitleggen wat onze ervaringen zijn. De Scipio App is in onze gemeente niet meer weg te denken!