Koningkerk Rotterdam (PKN) zet met video in op zelfredzaamheid appgebruiker

Hoe neem je je leden op een creatieve en informatie manier mee in het verhaal van de Scipio App? Bij Koningskerk Rotterdam hebben ze deze vraag beantwoord.

Ondanks de beschikbare kerk app Scipio PKN Koningskerk Rotterdaminstructies blijft het gebruik van apps soms een drempel. Niet alleen wij merken dat, het is iets waar veel organisaties tegenaan lopen. Vernieuwing wordt doorgaans als spannend ervaren. En ondanks dat apps inmiddels in het algemeen niet meer als nieuw kunnen worden beschouwd, blijft het beeld dat alleen de jeugd er raad mee weet hardnekkig overeind staan. Goede communicatie kan hierbij helpen. Hoe duidelijker zaken worden uitgelegd, hoe groter de kans dat er op de juiste manier gebruik van wordt gemaakt – en daar hebben alle partijen belang bij.

Hoe verjaag je beren op de weg, die er in feite helemaal niet zijn? Door zaken stapsgewijs uit te leggen, rustig en volledig, compleet met audiovisuele ondersteuning. Zodat ieder lid aan de hand van een video de app kan installeren en een globaal beeld krijgt van de mogelijkheden. Wie na afloop van de presentatie vragen heeft, weet waar hij of zij deze kan stellen. Wederom een goed voorbeeld van heldere communicatie.

De missie is wat ons betreft geslaagd. De instructievideo die de Koningskerk heeft gemaakt laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Wie de stappen volgt krijgt een ware rondleiding door het Scipio App-landschap. Zo wordt het installatieproces uitgelegd en worden relevante instellingen besproken, onder meer met betrekking tot meldingen en privacy. Dit alles in combinatie met sprekende beelden en een rustige voice-over, die de kijker op een vertrouwde manier aan de hand neemt, als een gids in de bergen. Een absolute verrijking voor de appgebruiker, die, jong of oud, dankzij dit initiatief nu zelf uit de voeten kan.